PÉ OKX

VisKringloop Wieringermeer

 

Landschapskunst als ambitie

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is de motor achter een uniek project om een paai- en opgroeiplaats voor vissen als culturele ingreep in het landschap van de Wieringermeer zichtbaar te maken. Hiervoor heeft het hoogheemraadschap een ontwerp laten maken dat in nauwe samenwerking tot stand is gebracht door ontwerpbureau HOSPER, beeldend kunstenaar Pé Okx en ecoloog Cor ten Haaf. Met als resultaat dat in het ontwerp landschapsarchitectuur, ecologie en kunst volledig zijn verweven. Het zorgt voor een kansrijke habitat voor vissen en voor een eigentijds ‘landmark’, die past bij het in cultuur gebrachte karakter van de Wieringermeerpolder. Eind 2020 is het gehele project uitgevoerd en is er met de aanleg van de vispassages en de VisKringloop een ecologische verbinding gecreëerd tussen het Amstelmeerkanaal en het watersysteem van de Wieringermeer met het Robbenoordbos

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram