VisKringloop

In nauwe samenwerking met bureau HOSPER en ecoloog Cor ten Haaf heb ik aan het ontwerp van een paai- en opgroeiplaats voor vis mogen werken, bedoeld voor vissen die van zout naar zoet migreren.
De naam ‘VisKringloop’ refereert enerzijds aan de kringloop van het leven van de vissen die zich daar voort kunnen planten. Anderzijds verwijst het naar de vormentaal van het water dat in kringen door het landschap stroomt, gebaseerd op de rimpelingen die ontstaan als twee stenen in het water geworpen worden. Een van de eerste schetsen die ik maakte zijn hierboven te zien, met daarnaast de uitgewerkte plankaart.

Terwijl de vormen zich langzaam ontvouwden in het landschap vloog ik regelmatig met een drone over het project om de wording van het kunstwerk vast te leggen. Vanaf het begin van de eerste werkzaamheden, tot de uiteindelijke afronding maakt ik film-opnames. In de eindmontage wordt zichtbaar hoe het project in de tijd vorm krijgt, hoe gedurende de seizoenen de vegetatie het gebied langzaam inneemt en hoe het ontwerp zich vervolmaakt.
Bekijk de film hier.

Het VisKringloop project komt voort uit het concept 'Kunst uit Natuur'
waarvan ik samen met Cor ten Haaf in 2015 een eerste presentatie mocht geven bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK).

Op HHNK vindt u meer informatie over dit project